Training - De Tekenbewegingsmethode

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Training

BASISTRAINING


In het vak van beeldende therapie zien wij een tekort op het gebied van ervaringsgericht en energetisch werken. Gezien de huidige ontwikkelingen in methodisch werken binnen de GGZ achten wij het zinvol om vakgenoten in staat te stellen de tekenbewegingsmethode te gebruiken als basale en effectieve werkwijze, die voor een brede doelgroep toepasbaar is.

Ieder jaar geven wij de basistraining WERKEN IN AANDACHT. De training is er op gericht om vaktherapeuten, psychotherapeuten, coaches en andere begeleiders kennis te laten maken met de tekenbewegingsmethode (TBM). Het doel van de training is tweeledig: het zelf ervaren en het leren toepassen van de methode in de behandeling van cliënten.
De training sluit aan op verschillende vormen van therapie, waaronder Dialectische Gedragstherapie (DGT), schematherapie (SFT) en Mindfulness.  


TBM is gericht op het inzicht krijgen in het eigen functioneren en het aanleren van vaardigheden voor het verbeteren van de levenskwaliteit door het veranderen van gedrags-, emotionele en denkpatronen. Anderzijds richt de methode zich op radicale acceptatie van wat niet te veranderen is. De oefeningen hebben als doel het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn, ademhaling, concentratie, oordeelvrije zelfreflectie, intermenselijke vaardigheden en het hanteren van emoties en crises.

Een breed scala aan aspecten komt hierbij aan bod, zoals:

  • erkenning en verheldering van gevoelens en gedachten

  • ontlading van spanningen en blokkades   

  • verbinding en balans bevorderen tussen beide hersenhelften

  • vergroten van concentratie, rust en intuïtie

  • ik-versterking en verbinding met de ander

  • gericht op het proces in het hier en nu


DOWNLOAD FOLDER

STUDIEDAGEN

Naast de vierdaagse basistraining WERKEN IN AANDACHT voor therapeuten geven wij een aantal keer per jaar een geaccrediteerde TBM studiedag. Deze studiedagen zijn gericht op verdieping van TBM-vaardigheden voor specifieke doelgroepen en problematiek, en zijn bedoeld voor (vak)therapeuten, andere hulpverleners en coaches.


DOWNLOAD FOLDER
AGENDA 2020WERKEN IN AANDACHT 2020
BASISTRAINING VOOR THERAPEUTEN EN COACHES

Deze training bestaat uit drie volle dagen en een evaluatie- en toetsingsdag en
geeft voldoende informatie om zelf met TBM aan het werk te gaan.
Als aanvulling hierop kun je deelnemen aan onze studiedagen.

DATA:            13 en 27 november, 11 december 2020 en 15 januari 2021
TIJD:              van 11.00 tot 17.00
DEELNEMERS: max 10 personen
PLAATS:         Haarlem, Ruimte De Garage, Kennemerstraat 11a zwart
KOSTEN:         575 euro incl. materiaal en het boek 'IN TEKENBEWEGING ZIJN'

De SRVB kent 30 accreditatiepunten toe.


In verband met de grote belangstelling zullen wij een tweede basistraining geven op 4 zaterdagen:
14 en 28 november, 12 december (2020) en 16 januari (2021)

INFORMATIE & AANMELDING: info@tekenbeweging.nl


3 STUDIEDAGEN 2020
Voor (vak)therapeuten met of zonder certificaat van de TBM basistraining WERKEN IN AANDACHT

Deze studiedagen bieden een basis om patronen en blokkades te herkennen en te bewerken aan de hand van de theorie en praktijk van TBM. De studiedagen hebben een onderlinge samenhang en bieden een breed scala aan thema's en ervaringen aan. Ze kunnen los van elkaar gevolgd worden.
Tijdens de studiedagen staat je eigen tekenbewegingsproces centraal. Vandaaruit besteden we ruim aandacht aan de toepassing van TBM binnen je werkveld.

Vanwege enorme belangstelling voor de studiedagen van 2020 hebben we besloten om twee van de geplande dagen te herhalen.


1. ONTMOETING IN TEKENBEWEGING
- vrijdag 6 maart 2020

2. TRAUMA AANRAKEN
- vrijdag 12 juni, zaterdag 13 juni, vrijdag 9 oktober of zaterdag 10 oktober 2020

3. BEN IK BOOS OF BEN IK BANG?
- vrijdag 18 september of zaterdag 19 september 2020

TIJD:                van 10:30 to 17:00 uur
DEELNEMERS:   max 10 personen
PLAATS:           Haarlem, Ruimte de Garage, Kennemerstraat 11a zwart
KOSTEN:          125 euro per dag incl. materiaal

De SRVB kent 6 accreditatiepunten per studiedag toe.


INFORMATIE & AANMELDING: info@tekenbeweging.nlTerug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu