Trainingen - De Tekenbewegingsmethode

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Trainingen

BASISTRAINING


In het vak van beeldende therapie zien wij een tekort op het gebied van ervaringsgericht en energetisch werken. Gezien de huidige ontwikkelingen in methodisch werken binnen de GGZ achten wij het zinvol om vakgenoten in staat te stellen de tekenbewegingsmethode te gebruiken als basale en effectieve werkwijze, die voor een brede doelgroep toepasbaar is.

Ieder jaar geven wij de basistraining WERKEN IN AANDACHT. De training is er op gericht om vaktherapeuten, psychotherapeuten, coaches en andere begeleiders kennis te laten maken met de tekenbewegingsmethode (TBM). Het doel van de training is tweeledig: het zelf ervaren en het leren toepassen van de methode in de behandeling van cliënten.
De training sluit aan op verschillende vormen van therapie, waaronder Dialectische Gedragstherapie (DGT), schematherapie (SFT) en Mindfulness.  


TBM is gericht op het inzicht krijgen in het eigen functioneren en het aanleren van vaardigheden voor het verbeteren van de levenskwaliteit door het veranderen van gedrags-, emotionele en denkpatronen. Anderzijds richt de methode zich op radicale acceptatie van wat niet te veranderen is. De oefeningen hebben als doel het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn, ademhaling, concentratie, oordeelvrije zelfreflectie, intermenselijke vaardigheden en het hanteren van emoties en crises.

Een breed scala aan aspecten komt hierbij aan bod, zoals:

  • erkenning en verheldering van gevoelens en gedachten

  • ontlading van spanningen en blokkades   

  • verbinding en balans bevorderen tussen beide hersenhelften

  • vergroten van concentratie, rust en intuïtie

  • ik-versterking en verbinding met de ander

  • gericht op het proces in het hier en nu


DOWNLOAD FOLDER

STUDIEDAGEN

Naast de vierdaagse basistraining WERKEN IN AANDACHT voor therapeuten geven wij een aantal keer per jaar een geaccrediteerde TBM studiedag. Deze studiedagen zijn gericht op verdieping van TBM-vaardigheden voor specifieke doelgroepen en problematiek, en zijn bedoeld voor (vak)therapeuten, andere hulpverleners en coaches.


DOWNLOAD FOLDER
AGENDA 2021WERKEN IN AANDACHT 2021
4 DAAGSE BASISTRAINING VOOR THERAPEUTEN EN COACHES

Deze training bestaat uit drie volle dagen en een evaluatie- en toetsingsdag en
geeft voldoende informatie om zelf met TBM aan het werk te gaan.
Als aanvulling hierop kun je deelnemen aan onze studiedagen.
De training wordt 2 keer gegeven:

DE VRIJDAG TRAINING

DATA:            vrijdag 12 en 26 november, 10 december 2021 en 14 januari 2022
TIJD:              van 11.00 tot 17.00
DEELNEMERS: max 9 personen
PLAATS:         Haarlem, Ruimte De Garage, Kennemerstraat 11a zwart
KOSTEN:         580 euro incl. materiaal en het boek 'IN TEKENBEWEGING ZIJN'

DE ZATERDAG TRAINING

DATA:            zaterdag 13en 27 november, 11 december 2021 en 15 januari 2022
TIJD:              van 11.00 tot 17.00
DEELNEMERS: max 9 personen
PLAATS:         Haarlem, Ruimte De Garage, Kennemerstraat 11a zwart
KOSTEN:         580 euro incl. materiaal en het boek 'IN TEKENBEWEGING ZIJN'

De SRVB kent 30 accreditatiepunten toe.INFORMATIE & AANMELDING: info@tekenbeweging.nl


3 STUDIEDAGEN 2021
Voor (vak)therapeuten met of zonder certificaat van de TBM basistraining WERKEN IN AANDACHT

Deze studiedagen bieden een basis om patronen en blokkades te herkennen en te bewerken aan de hand van de theorie en praktijk van TBM. De studiedagen hebben een onderlinge samenhang en bieden een breed scala aan thema's en ervaringen aan. Ze kunnen los van elkaar gevolgd worden.
Tijdens de studiedagen staat je eigen tekenbewegingsproces centraal. Vandaaruit besteden we ruim aandacht aan de toepassing van TBM binnen je werkveld.

Elke studiedag wordt 2 keer achter elkaar aangeboden, zodat je kunt kiezen voor de vrijdag of de zaterdag.


1. MIJN WERELD OP Z'N KOP
- vrijdag 19 of zaterdag 20 maart 2021

2. TRAUMA AANRAKEN
- vrijdag 14 of zaterdag 15 mei 2021

3. RUIMTE MAKEN IN RELATIES
- vrijdag 10 of zaterdag 11 september 2021

TIJD:                van 10:30 to 17:30 uur
DEELNEMERS:   max 9 personen
PLAATS:           Haarlem, Ruimte de Garage, Kennemerstraat 11a zwart
KOSTEN:          130 euro per dag incl. materiaal

De SRVB kent 6 accreditatiepunten per studiedag toe.


INFORMATIE & AANMELDING: info@tekenbeweging.nlN I E U W !

TEKENBEWEGING OVER DE GRENS
donderdag 17 t/m zondag 20 juni 2021


Een vierdaagse TBM verdiepingstraining in de Franse Ardennen op een wonderschone plek op slechts 15 km van de Belgische grens.
Je gaat een proces van zelfonderzoek aan door middel van TBM oefeningen, meditatie, beweging en vrijheid.

INFORMATIE & AANMELDING: info@tekenbeweging.nl
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu