Wat is TBM - De Tekenbewegingsmethode

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Wat is TBM

WAT IS TBM

De tekenbewegingsmethode (TBM) is gericht op het ontwikkelen van inzicht in je zelf en de wereld om je heen. Er wordt gebruik gemaakt van beeldend materiaal en beweging om innerlijke processen op gang te brengen. Hierbij spelen het lichaam, emoties, gedachten en beelden een belangrijke rol.
De methode is ontstaan vanuit de behandeling van trauma- en borderlineproblematiek, maar blijkt effectief te zijn voor meerdere doelgroepen.
TBM is een vorm van begeleid zelfonderzoek die zowel toepasbaar is binnen een therapeutische setting als in het kader van coaching en procesbegeleiding, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, werk en intermenselijke relaties.


WAT IS EEN TEKENBEWEGING

Een tekenbeweging is een beweging die een teken voortbrengt. De beweging komt eerst. Het teken (de tekening) komt eruit voort en is de materiële verschijningsvorm van de beweging. Wanneer het lichaam in beweging komt kan die beweging verlengd worden door middel van bijvoorbeeld een krijtje en vorm krijgen als een lijn op papier. Zo ontstaat de tekenbeweging. De interactie van materiaal, beeld en beweging brengt een verbinding tussen binnen- en buitenwereld teweeg. Het beeld is belangrijk voor de voortgang van de beweging.
Tekenbewegingen bevorderen zelfbewustzijn en concentratie, creativiteit, oordeelvrije zelfreflectie, helder denken, zuiver voelen en effectief communiceren.
De tekenbewegingen zijn gebaseerd op tien oervormen: schaal, boog, cirkel, spiraal, liggende lemniscaat, staande lemniscaat, aardelijn, verticale lijn, diagonale lijn, zon en alle mogelijke variaties die hieruit kunnen ontstaan.
Bij elk van deze tekenbewegingen hoort een aantal kenmerken. In de praktijk blijkt dat het scala aan mogelijke associaties, projecties en ervaringen oneindig is. Het abstracte karakter van de vormen draagt bij tot een persoonlijke beleving en betekenisgeving.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu